Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Anasayfa
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TS-EN-ISO 9001:2015

TS-EN-ISO 14001:2015

TS 18001:2008 OHSAS

Peksa A.Ş, kaynakların etkin kullanımı hedefi, konusuna özgü tüm yasal mevzuat ve standartlardaki uygulamalarıyla, sektörün en güvenilir ve verimli ürünlerini sürekli gelişme anlayışı ile sunar.

Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefler. Bu doğrultuda Peksa  çalışanları        için      kalite   bir yaşam biçimidir.
 

Müşteri memnuniyetinin kalite ve çevre anlayışı odaklı olarak tüm çalışanlar ve dış tedarikçiler ile birlikte sağlanması, bu yönde kalite hedeflerinin ve kalite politikasının tüm ilgili taraflarla paylaşımı politikamızın ayrılmaz    parçasıdır.
 

Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almak, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmek Çevre Politikamızdır.

Peksa A.Ş faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili olarak yürürlükteki çevre mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Yasal limitlere uygun çalışılması için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Tesiste oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılmakta, depolanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkânlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefidir.

Peksa A.Ş olarak faaliyetlerimiz esnasında gerek hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarda gerekse üretim faaliyetlerimiz esnasında çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.

Şirketimizin entegre oluşturulmuş kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikasının esaslarına uyulmasını, güncelliğinin sağlanmasını ve bir önceki yılı baz alarak sürekli iyileştirilmesini başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar taahhüt eder.

                                                                         YÖNETİM KURULU

KPO-01 Yayın Tar:11.05.2012 Rev. Tar: 03.05.2018 Rev No.04